Site icon Bitprojekt – renowacja kominów

Wentylacja przemysłowa

Wentylacja przemysłowa

Wentylacja przemysłowa

Montaż, testowanie oraz utrzymanie systemów wentylacyjnych w przemyśle wymagają zaangażowania wykwalifikowanych specjalistów. Każdy system wentylacyjny powinien być projektowany z myślą o zapewnieniu adekwatnej cyrkulacji powietrza w każdym miejscu pracy, co jest kluczowe dla ochrony pracowników przed nadmiernym wystawieniem na zanieczyszczenia. Niewłaściwie zaprojektowane, zainstalowane lub utrzymane systemy mogą okazać się nieskuteczne w eliminacji zanieczyszczeń, co z kolei może prowadzić do negatywnych konsekwencji zdrowotnych oraz problemów z bezpieczeństwem i funkcjonowaniem.

Wentylacja przemysłowa Gliwice

Prawidłowe funkcjonowanie systemu wentylacji przemysłowej

KrokOpisCel
Przejrzyj dokumentacjęZapoznaj się z dokumentami projektowymi i instalacyjnymi, w tym z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, a także z minimalnymi prędkościami maski i przewodu.Zapewnienie zgodności z normami bezpieczeństwa i efektywnością systemu.
Analiza warunków pracySprawdź warunki pracy, w tym lokalizacje portów testowych, amortyzatorów, zaworów równoważących i armatury.Optymalizacja wydajności systemu i łatwość dostępu do kluczowych komponentów.
Kontrola projektu systemuUpewnij się, że wszystkie drzwi dostępowe są zamknięte, a zakłócenia kanałów zostały sprawdzone i wyeliminowane.Zapewnienie niezakłóconego przepływu powietrza i efektywności systemu.
Przegląd wymagań eksploatacyjnychPrzejrzyj wymagania dotyczące wentylatora, silnika i układu napędowego.Zapewnienie, że kluczowe komponenty działają zgodnie ze specyfikacjami i są w dobrym stanie.
Kontrola połączeń pomocniczychSprawdź, czy wszystkie połączenia pomocnicze (sprężone powietrze, woda itp.) z systemem i urządzeniem sterującym działają poprawnie.Zapewnienie, że wszystkie pomocnicze systemy wspierające działają efektywnie i zgodnie ze specyfikacjami.
Badanie funkcjonalnościZbadaj system pod kątem innych braków funkcjonalnych, które mogłyby utrudnić przyszłe dostosowanie i zrównoważenie.Identyfikacja i rozwiązanie potencjalnych problemów, które mogą wpłynąć na przyszłą wydajność i konserwację systemu.
Prawidłowe funkcjonowanie systemu wentylacji przemysłowej

Jakie elementy należy skontrolować, by zagwarantować efektywność działania systemu wentylacji w przemyśle?

Większość kłopotów z systemem wentylacyjnym można zapobiec poprzez regularne monitorowanie prędkości i ciśnienia powietrza oraz odpowiednią konserwację. Sprawdzanie przepływu powietrza na okapie jest możliwe wizualnie, za pomocą prostych generatorów dymu (rurki dymne), lub poprzez pomiar welometrami powietrza. W przypadku bardziej złożonych problemów z wentylacją, konieczna może być interwencja specjalistów w celu naprawy lub przeprojektowania systemu.

W sytuacji, gdy istniejący system wentylacji przemysłowej nie funkcjonuje prawidłowo, można przeprowadzić następujące podstawowe kontrole, bez konieczności zaawansowanych pomiarów lub wsparcia ekspertów:

ObserwacjaTakNie
Czy pasek wentylatora jest uszkodzony lub ślizga się?
Czy wentylator jest podłączony odwrotnie (odwrócona polaryzacja)?
Czy kanały są zablokowane przez kurz?
Czy w kanałach występują dziury, pęknięcia lub otwory?
Czy filtr powietrza jest zatkany?
Czy jakiekolwiek amortyzatory w kanale są zamknięte?
Czy występuje niewystarczająca ilość powietrza do makijażu?
Czy dokonano zmian w kanałach, takich jak wydłużenie, dodanie więcej zakrętów lub nagłe zmiany średnicy?
Czy dodano dodatkowe okapy i kanały, co może wpłynąć na równowagę przepływu powietrza?
Czy źródło zanieczyszczeń zostało przesunięte dalej od otworu kaptura?
Czy pokrywa baldachimu jest umieszczona jak najbliżej źródła, nie utrudniając pracy pracowników?
Czy zapewniono łatwy dostęp do okapów?
Czy w miejscu pracy powstaje więcej zanieczyszczeń?
Czy wentylatory chłodzące tworzą przeciągi?
Czy pracownicy zmodyfikowali maskę, co wpływa na ich zadania?
Formularz kontroli wentylacji przemysłowej

Jakie są przyczyny awarii systemu wentylacji przemysłowej?

Przyczyna AwariiOpis
Niewystarczająca konserwacjaBrak regularnej konserwacji może prowadzić do naturalnej degradacji systemu oraz problemów wynikających z nieautoryzowanych zmian, co ostatecznie ogranicza wymagany przepływ powietrza. W takich przypadkach zalecane jest frezowanie komina.
Niewystarczająca prędkość przepływu powietrzaZbyt niska prędkość transportu gazu i mgły w systemie może powodować ich osadzanie się w kanale. To z kolei prowadzi do blokowania gałęzi lub łokci sieci kanałów przez osadzone cząstki, co spowalnia przepływ powietrza i zwiększa akumulację zanieczyszczeń.
Nieprawidłowy środek do czyszczenia powietrzaProblemy z działaniem oczyszczaczy powietrza, takie jak zablokowane filtry, mogą ograniczać ogólny przepływ powietrza w systemie i zmniejszać ochronę pracowników, a także prowadzić do nieakceptowalnych poziomów emisji do środowiska.
Zmniejszona wydajność wentylatora wyciągowegoZmiany w działaniu wentylatora wydechowego, spowodowane na przykład gromadzeniem się materiału na impellerze lub awariami mechanicznymi (łożyska, paski), mogą wpływać na jego efektywność w przemieszczaniu powietrza.
Niewystarczające dopływ powietrzaBrak odpowiedniego systemu powietrza nawiewanego (powietrze uzupełniające) może prowadzić do ujemnego ciśnienia w budynku, co negatywnie wpływa na przepływ powietrza w systemie wentylacji przemysłowej. Wydajne klapy dymowe do takich systemów oferuje Firma Gulajski.
Modyfikacje systemu wentylacjiNieautoryzowane zmiany w systemie mogą zaburzać jego pierwotne parametry projektowe. Zmiany powinny być wprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
Awarie systemów wentylacji

Jakie są typowe przyczyny nieskuteczności systemu wentylacji przemysłowej?

Przykładowe problemy występujące w przemysłowych systemach wentylacyjnych to:

Ważne jest, aby szybko przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia przyczyn tych problemów.

Zanim problemy staną się widoczne, system często już ulega degradacji. Możliwe przyczyny takich problemów to:

Czyszczenie kanałów lub opróżnianie zbiornika filtra workowego w celu przywrócenia systemu do pełnej funkcjonalności wymaga znacznego wysiłku. Regularne monitorowanie systemu wentylacji przemysłowej lub lokalnej wentylacji wyciągowej może pomóc w przewidywaniu potencjalnych problemów, co ułatwia podejmowanie działań naprawczych i sprawia, że nie są one nadmiernie obciążające.

Wentylacja przemysłowa Gliwice

Jakie kroki są wymagane do monitorowania systemu wentylacji przemysłowej?

Regularne monitorowanie efektywności przemysłowego systemu wentylacji lub lokalnej wentylacji wyciągowej (LEV) powinno zawierać poniższe etapy (Uwaga: Poniższe czynności muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, takie jak certyfikowani higieniści przemysłowi lub eksperci od wentylacji):

  1. Zbieranie danych wyjściowych: Zgromadź pierwotne dane dotyczące przepływu powietrza, które zostały zebrane podczas pierwszego uruchomienia systemu. Dane te powinny zawierać prędkości powietrza i ciśnienie statyczne w systemie, mierzone w wyznaczonych punktach testowych. Nazywane są one „pomiarami bazowymi”.
  2. Pomiary bieżące: Dokonaj pomiarów ciśnienia statycznego i prędkości przepływu powietrza w punktach testowych. Wyniki te określane są jako „monitorowane dane”.
  3. Porównanie danych: Skonfrontuj dane monitorowania z pomiarami bazowymi, aby sprawdzić, czy osiągnięto projektowane prędkości powietrza lub ciśnienie statyczne. Ten etap nazywany jest „Przywracaniem systemu do stanu wyjściowego”.
  4. Wczesne ostrzeżenie o awarii: Różnica większa niż 20% między zmierzonym a wyjściowym ciśnieniem statycznym może wskazywać na awarię lub degradację systemu.
  5. Pobieranie próbek powierzchni i powietrza: Przeprowadź próbkowanie powierzchni i powietrza, gdy system wentylacji jest aktywny. Poziomy ekspozycji powinny być poniżej ustalonych limitów, co wskazuje na prawidłowe działanie systemu wentylacji przemysłowej. Zgodnie z niektórymi regulacjami rządowymi, ten rodzaj testu jest jedynym sposobem na ocenę skuteczności systemu wentylacji.

Poprawa ciągu w kanałach wentylacyjnych

Firma BitProjekt, działająca na terenie Śląska, specjalizuje się w frezowaniu kanałów wentylacyjnych, zapewniając ich efektywną poprawę ciągu. W Katowicach, będących stolicą regionu, BitProjekt obsługuje zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze firmy, dostosowując swoje usługi do różnorodnych potrzeb. W Gliwicach firma koncentruje się na projektach wentylacyjnych w różnych typach obiektów, od zabytkowych budynków po nowoczesne konstrukcje. W Sosnowcu BitProjekt odpowiada na lokalne potrzeby przemysłowe i mieszkalne, oferując rozwiązania wentylacyjne, które zwiększają efektywność energetyczną i komfort użytkowania. W Zabrzu firma oferuje swoje usługi zarówno dla sektora przemysłowego, jak i klientów indywidualnych, dbając o optymalizację systemów wentylacyjnych. W Bytomiu i Rybniku BitProjekt realizuje projekty mające na celu modernizację i poprawę istniejących systemów wentylacyjnych, co przekłada się na lepszą jakość powietrza i wydajność energetyczną. Dzięki swojemu doświadczeniu i zaawansowanej technologii, BitProjekt jest w stanie sprostać wyzwaniom związanym z wentylacją w różnych środowiskach, zapewniając klientom na Śląsku usługi na najwyższym poziomie.

Exit mobile version