Zgodnie z polskim prawem, właściciele domów z systemami grzewczymi są zobowiązani do przeprowadzania okresowych przeglądów i czyszczenia kominów, co ma na celu zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz ochronie zdrowia i życia ludzi. Jednakże, jeśli w domu jest zainstalowana pompa ciepła, która nie wykorzystuje komina jako źródła odprowadzania spalin, to zwykle nie ma wymogu czyszczenia komina przez kominiarza.

Zgodnie z art. 62 ustawy prawo budowlane, przeglądy kominiarskie należy przeprowadzać co najmniej raz do roku. Jeśli jednak nieruchomość ogrzewana jest paliwem stałym (np. węglem), to wówczas czyszczenie przewodów kominowych powinno odbywać się cztery razy do roku. Pompę ciepła można uznać za źródło ciepła, które nie wymaga okresowego czyszczenia przez kominiarza1.

Warto jednak pamiętać, że pompy ciepła wymagają okresowego przeglądu i konserwacji, aby działały bezpiecznie i efektywnie. Zaleca się, aby właściciele takich systemów grzewczych regularnie przeprowadzali inspekcje i konserwację pomp ciepła, aby zapewnić ich sprawność i bezpieczeństwo.

Przeglądy kominiarskie a agencje ubezpieczeniowe

W przypadku odszkodowania w przypadku pożaru domu, firmy ubezpieczeniowe podchodzą do tego na kilka sposobów.

Po pierwsze, jeśli przyczyną pożaru było zaniedbanie właściciela, na przykład nieprzeprowadzenie okresowych przeglądów i czyszczenia systemu grzewczego lub nieprzestrzeganie innych wymogów bezpieczeństwa pożarowego, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub wypłacić niższą kwotę. Dotyczy to np. sytuacji w której klapy dymowe niemiały wymaganych przeglądów.

Po drugie, jeśli w domu zainstalowana była pompa ciepła, która nie wykorzystuje komina jako źródła odprowadzania spalin, to ubezpieczyciel zwykle nie będzie wymagał od właściciela domu okresowego czyszczenia komina przez kominiarza. Jednakże, ubezpieczyciel może wymagać dowodu regularnej konserwacji i przeglądu pompy ciepła, aby upewnić się, że była ona w dobrym stanie i działała bezpiecznie.

Po trzecie, jeśli pożar był spowodowany czymś innym niż zaniedbaniem właściciela, na przykład awarią sprzętu lub nieszczęśliwym wypadkiem, ubezpieczyciel zwykle wypłaci pełną kwotę odszkodowania zgodnie z polisą ubezpieczeniową.

Przeglądy kominiarskie a agencje ubezpieczeniowe
Przeglądy kominiarskie a agencje ubezpieczeniowe

W każdym przypadku, decyzja o wypłacie odszkodowania zależy od analizy okoliczności pożaru i od wykazania przez właściciela domu, że przestrzegał on wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz zasad konserwacji i przeglądów swojego systemu grzewczego.

Przegląd pompy ciepła

Przeglądy pompy ciepła są ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności działania systemu grzewczego. Aby zabezpieczyć się przed odmową wypłaty ubezpieczenia w przypadku pożaru lub awarii pompy ciepła, zaleca się regularne przeglądy i konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta oraz odpowiednimi normami bezpieczeństwa.

Podczas przeglądu pompy ciepła, specjalista dokładnie sprawdza jej stan i funkcjonalność, w tym m.in.:

 • stan techniczny urządzenia i jego elementów, w tym czujników, termostatów, zaworów i rur
 • poprawność pracy systemu i parametry działania, takie jak ciśnienie i temperatura czynnika
 • czyszczenie elementów, w tym wymiennika ciepła i filtra powietrza
 • ustawienie i kalibrację czujników i regulatorów
 • kontrolę izolacji termicznej i elektrycznej
 • weryfikację, czy nie ma wycieków czynnika chłodniczego lub innych niebezpiecznych substancji.

serwis pompy ciepła
serwis pompy ciepła

Jeśli ubezpieczyciel wymaga dowodu przeprowadzenia przeglądu pompy ciepła, to właściciel domu powinien pamiętać o zachowaniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie przeglądu i konserwacji, w tym m.in. protokołu przeglądu, faktury za usługi serwisowe, lub umowy na wykonanie przeglądu.

Regularne przeglądy pompy ciepła i przestrzeganie zaleceń producenta i norm bezpieczeństwa są ważnymi krokami, które pomogą właścicielowi zabezpieczyć się przed odmową wypłaty ubezpieczenia w przypadku pożaru lub awarii pompy ciepła.

Podsumowanie

Pompy ciepła to coraz popularniejsze rozwiązanie w dziedzinie ogrzewania domów. Działają one w sposób efektywny i ekologiczny, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów energii i ochrony środowiska. Jednakże, jak każde urządzenie grzewcze, wymagają one regularnych przeglądów i konserwacji, aby działały bezpiecznie i skutecznie.

W kontekście ubezpieczeń domowych, przeglądy pompy ciepła są szczególnie istotne. W przypadku awarii urządzenia, która prowadzi do pożaru lub innych szkód, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli właściciel nie przestrzegał zasad konserwacji i nie przeprowadzał regularnych przeglądów swojego systemu grzewczego. W takim przypadku właściciel musi udowodnić, że dbał o swoje urządzenie i przestrzegał wymogów bezpieczeństwa.

Jakie są zasady przeglądów pomp ciepła, aby zabezpieczyć się przed odmową wypłaty ubezpieczenia?

Przede wszystkim, przeglądy pompy ciepła powinny być przeprowadzane regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta. Zwykle producenci urządzeń rekomendują przeprowadzenie przeglądu raz na rok lub co dwa lata, ale ta częstotliwość może się różnić w zależności od modelu i wieku urządzenia.

Podczas przeglądu pompy ciepła, specjalista powinien dokładnie sprawdzić stan techniczny urządzenia i jego elementów, poprawność pracy systemu oraz parametry działania. Właściciel powinien także upewnić się, że specjalista przeprowadza wszystkie niezbędne czynności, w tym m.in.:

 • czyszczenie elementów, takich jak wymiennik ciepła i filtr powietrza,
 • sprawdzenie stanu technicznego elementów, takich jak czujniki, termostaty, zawory, rury,
 • ustawienie i kalibrację czujników i regulatorów,
 • kontrolę izolacji termicznej i elektrycznej,
 • weryfikację, czy nie ma wycieków czynnika chłodniczego lub innych niebezpiecznych substancji.

Właściciel powinien także zachować dokumentację potwierdzającą wykonanie przeglądu i konserwacji, w tym m.in. protokołu przeglądu, faktury za usługi serwisowe, lub umowy na wykonanie przeglądu. Dzięki temu będzie miał dowód na to, że dbał o swoje urządzenie i przestrzegał zasad bezpieczeństwa.