Materiały Pęczniejące

Panele i materiały pęczniejące mają różnorodne zastosowania takie jak:

systemy przeciwpożarowe
systemy przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowych produktów, czy to drzwi, elementów elewacji, systemów kominowych, kanałów, klap przeciwpożarowych, sejfów, urządzeń przemysłowych i elektrycznych, czy magazynowania materiałów niebezpiecznych. W przypadku pożaru konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania. Dlatego twórcy produktów na dachy muszą wziąć pod uwagę nie tylko przepisy prawne, które to regulują, ale także różnorodność materiałów i metod ich aplikacji.

Produkty przeciwpożarowe dla przemysłu
Produkty przeciwpożarowe dla przemysłu

Pożar w budynku może pozbawić życia mieszkańców i spowodować rozległe szkody majątkowe. Firmy ubezpieczeniowe wypłacają około połowy swoich rocznych roszczeń z tytułu strat pożarowych. Konstrukcje i materiały, z których zbudowane są budynki, wpływają na rozprzestrzenianie się ognia, a ryzyko pożaru można zmniejszyć, stosując środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Stosowane w budynkach zabezpieczenia przeciwpożarowe są dwojakiego rodzaju: aktywne i pasywne. Środki aktywne przeznaczone są do działania w przypadku pożaru, takie jak: system wykrywania i sygnalizacji pożaru, automatyczne tryskacze, automatyczne żaluzje i klapy dymowe, oświetlenie awaryjne i systemy oddymiania. Jednak każde uszkodzenie mechanizmu dopływu wody, uszkodzenie działających zaworów lub zwykłe zaniedbanie może uniemożliwić prawidłowe działanie systemu. Dlatego w budynku, który ma naprawdę skuteczną ochronę przeciwpożarową, stosuje się zwykle więcej niż jeden system przeciwpożarowy.

Pasywne środki ochrony przeciwpożarowej są zwykle wbudowane w konstrukcję, dzięki czemu konstrukcje budowlane mogą wytrzymać skutki pożaru przez określony czas. Chronią konstrukcję i życie osób znajdujących się w budynku podczas pożaru, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia wewnątrz i na zewnątrz, zachowując stabilność budynku i bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych. To cały szereg działań: podział pomieszczeń na straże pożarne, zabezpieczenie przeciwpożarowe poszczególnych konstrukcji budowlanych poprzez określenie odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku, dogodny i odpowiedni dostęp strażaków do budynków oraz bezpieczne i skuteczne środki ewakuacyjne.

Oferujemy skuteczne rozwiązania przeciwpożarowe dla różnego rodzaju budynków i konstrukcji.

Materiały pęczniejące w systemach dachowych

Pęczniejące materiały uszczelniające są stosowane w budownictwie, zwłaszcza w zakresie uszczelniania przerw roboczych i dylatacji. Firma Gulajski oferuje różne produkty z tej kategorii:

  1. Hydrofilowy, pęczniejący kit uszczelniający.
  2. Pęczniejące profile uszczelniające.
  3. Hydrofilowy, pęczniejący profil uszczelniający przeznaczony do kontaktu z wodą słoną.
  4. Hydofilowe, pęczniejące profile uszczelniające z gumowym rdzeniem.

Pęczniejące materiały uszczelniające zwiększają swoją objętość po kontakcie z wodą, co pozwala na skuteczne uszczelnienie przerw i dylatacji w konstrukcjach budowlanych.

Zastosowanie klap dymowych w halach produkcyjnych

Klapy dymowe odgrywają kluczową rolę w halach produkcyjnych, zapewniając skuteczną ewakuację dymu i ciepła w przypadku pożaru. Dzięki temu chronią one życie ludzi oraz mienie przed zniszczeniem. Polskie przepisy przeciwpożarowe wymagają stosowania klap dymowych w wielu obiektach, w tym w halach produkcyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczną ewakuację w razie pożaru.

Rodzaje świetlików i wyłazów stosowanych w halach produkcyjnych

Świetliki dachowe pełnią ważną funkcję w budynkach, takich jak hale produkcyjne, magazynowe czy logistyczne, które potrzebują dużego poziomu oświetlenia. Oto kilka rodzajów świetlików i wyłazów stosowanych w tych obiektach:

  1. Świetliki kopułkowe – to jedne z najpopularniejszych świetlików, które wystają z powierzchni dachu i mają przezroczystą kopułę na szczycie, zwykle wykonaną z akrylu lub poliwęglanu.
  2. Świetliki płaskie – mają górną warstwę całkowicie płaską i mogą być montowane równo z dachem.
  3. Świetliki łukowe – mają powierzchnię poliwęglanową uformowaną w łuk, często stosowane w pasmach świetlnych rozciągających się przez całą długość dachu.
  4. Świetliki tunelowe – są mniejsze i dostarczają światło punktowo do określonych pomieszczeń za pomocą specjalnej rury.
  5. Wyłazy dachowe – to świetliki z możliwością otwarcia klapy i wyjścia na zewnątrz. Mogą przyjmować formę świetlików płaskich, kopułkowych czy pasm świetlnych.

W przypadku hal przemysłowych często wybierane są pasma świetlne, które oferują dużą powierzchnię przepuszczającą światło słoneczne. Mogą one również zostać wyposażone w otwierane klapy, pełniąc funkcję świetlików wentylacyjnych. Po zamontowaniu odpowiednich siłowników mogą także służyć jako klapy dymowe.

Podsumowanie

Klapy dymowe i świetliki dachowe odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i odpowiedniego oświetlenia w halach produkcyjnych. Wybór odpowiedniego rodzaju świetlika zależy od specyfiki obiektu i potrzeb użytkowników. Stosowanie tych rozwiązań jest nie tylko korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale także przyczynia się do oszczędności energii i poprawy warunków pracy.