Kary za palenie śmieci

Przestępstwo dotyczy zarówno osoby, która unieszkodliwia odpady, jak i właściciela odpadów i pociąga za sobą wysokie kary. W przypadku umyślnej utylizacji korporacja może zostać ukarana grzywną w wysokości do 5 000 000 USD, a osoba fizyczna może zostać ukarana grzywną...
Alarm Smogowy

Alarm Smogowy

Smog w Nowym Jorku z 1966 roku był wydarzeniem zanieczyszczającym powietrze, powodującym szkodliwe poziomy tlenku węgla, dwutlenku siarki, dymu i mgły. Smog pokrył miasto w dniach 23-26 listopada, czyli w ten weekend w Święto Dziękczynienia. Był trzecim ważnym smogiem...